Årbok 2016

Sammenbrudd for Schengen?

PrisNOK150,00 inkl. mva.

Produktinfo

Prisen er inklusive porto.

Sammenbrudd for Schengen?

Nei til EUs årbok 2016

 

Boken tar for seg de viktige utviklingstrekkene og konfliktlinjene i EU, og undersøker hva Schengenmedlemskapet betyr for Norge.

 

Norge ble i 2001 assosiert medlem i Schengen, for snart 15 år siden, som avskaffet personkontroll mellom landene samt etablerte en felles yttergrensekontroll. Siden har Norge blant annet inngått avtale om politisamarbeid med Europol, og knyttet seg til EUs asyl- og flyktningspolitikk gjennom Dublinavtalen. Flyktningkrisen har satt Schengen i spenn.

 

 

Intervjuer med blant andre Anders Anundsen, Anniken Huitfeldt, Jenny Klinge, Bård Vegar Solhjell, Kjell Ingolf Ropstad og Trine Skei Grande.

Artikler av blant andre Ann-Magrit Austenø, Svein Eldøy, Dag Seierstad, EU-parlamentariker Rina Ronja Kari, Chris Jones (Statewatch) og The Bureau of Investigative Journalism.

 

Av innholdet:

Folk på flukt. Hvordan EU har sviktet flyktningene – og hva unionen kan gjøre med det.

Frontex på grensen av kaos. Kritisk undersøkelse av EUs byrå for yttergrensekontroll.

På sporet av Schengen og personkontrollen som forsvant. Organisert kriminalitet og norsk politisamarbeid med EU.

Fri flyt av personopplysninger. Er det bare forbryterne som trenger å frykte EUs overvåking og persondatabaser?

Kavalkaden. De viktigste hendelsene i EU og i forholdet mellom Norge og EU. 

160 sider