Vett 1/2014

Rettferdig handel?

PrisNOK50,00 inkl. mva.

Produktinfo

PROBLEMATISK PARTNERSKAP EU forhandler om og inngår såkalte økonomiske partnerskapsavtaler (EPA) med en rekke fattige land i Afrika, Karibien og Stillehavsområdet. Hvor likeverdig er egentlig dette partnerskapet? Med nabolandene i sør og øst inngår EU nå dyptgående og omfattende frihandelsavtaler (DCFTA). Avtalene kritiseres for å liberalisere også utdanning, vann og helse, slik at befolkningen mister gratis tilgang til disse tjenestene.
TRANSATLANTISK FRIHANDEL Det nye store EU-prosjektet er en avtale om handel og investeringer med USA. Målet er at forhandlingene om et transatlantisk indre marked skal være ferdig i løpet av 2014. Er det borgerne eller næringslivet som vil tjene på en slik frihandel? Samtidig utfordrer Latin-Amerika det frihandelsregimet EU står for. 
HANDLEFRIHET UTENFOR UNIONEN De fleste land har både offensive og defensive interesser i handelspolitikken. Over tid har Norge hatt et økende fokus på handelspolitisk angrepspolitikk og egeninteresser, men har også hatt som mål å ta hensyn til fattige lands muligheter til å bygge demokratiske institusjoner og velferd. Norge har dessuten en aktiv rolle i det internasjonale miljøsamarbeidet. Tiltak mot genrøveri, forbud mot kvikksølv og bidrag til en ny klimaavtale er noen eksempler på initiativ Norgehar tatt, og som ikke hadde vært mulig som medlem av EU. 
Heftet er 66 sider i hendig format.