Vett 1/2015

Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale

PrisNOK50,00 inkl. mva.

Produktinfo

 

Hvorfor EØS-avtalen har utgått på dato 
– og hva en handelsavtale skal inneholde

Dagens EØS-avtale kan sies opp med 12 måneders varsel. Det vil skape en situasjon for forhandlinger med EU om en ny 
handelsavtale. En avtale som må være uten det demokratiske underskuddet skapt av EØS.

VETT nr. 1 2015 beskriver hovedstolpene i den nye handelsavtalen:
• En avtale mellom to likeverdige parter, Norge og EU.
• Kun regler og rettspraksis ved avtaletidspunktet er bindende for partene.
• Ingen forutsetning om innføring av nytt regelverk fra EU. Stortinget blir igjen suveren lovgiver.
• Fortsatt tollfri handel med industrivarer.
• Gjensidig markedsadgang for tjenester.
• Ikke frihandel eller krav om gradvis liberalisering av handel med landbruksvarer utover det som følger av internasjonale forpliktelser (WTO-regelverket).
• Avtalen skal ivareta en høy norsk standard for dyre-, plante- og folkehelse.
• Ordning for tvisteløsning mellom stater på politisk nivå, ingen særskilt rett til søksmål for private selskaper (investor-stat).

Heftet er 50 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).