Vett 5/2012

Fremmer EU freden?

PrisNOK50,00 inkl. mva.

Produktinfo

Spesialutgave av Nei til EUs skriftserie VETT, med aktuelle artikler om hvorfor EU ikke er noen verdig vinner av Nobels fredspris.
Stadig flere utrykker skepsis til den militariseringen vi ser i dagens EU. Realismen i oppbyggingen av en EU-hær er omstridt, men Lisboatraktaten tegner et klart bilde av hva som er ambisjonene: et militært slagkraftig EU, som kan operere over hele verden.

Det var freden som skapte dagens EU, ikke omvendt. Flere forhold har sikret at det ikke har brutt ut krig i Vest-Europa etter 1945. Den kanskje viktigste årsaken er at landene er demokratier.

Jo mer vi utvider vår forståelse av fred, jo tydeligere blir det at EU ikke er et fredsprosjekt. EUs handelspolitikk og eksportdumping forverrer situasjonen for mange av verdens fattige. Demokratiet i EU er i dårlig forfatning. Samtidig som makten sentraliseres, og flyttes fra nasjonalforsamlingene til unionsnivået, er det færre og færre som stemmer ved valg til EU-parlamentet. Fremmedgjøringen gir grobunn for konflikter. Arbeidsløsheten i EU-landene er rekordhøy, særlig blant ungdom. EUs såkalte krisepolitikk skaper motsetninger og ufred.

Heftet er 64 sider i hendig format.