Vett 2-2023

Vett 1-2023: Dyrtid for demokratiet

PrisNOK80,00 inkl. mva.

Produktinfo

Krise og reaksjon

Koronapandemien førte Europa inn i 2020-tallet, og flere kriser og dramatiske hendelser tårner seg opp. Hvordan preger Russlands angrep på Ukraina, dyrtiden og energikrisen den politiske situasjonen i EU? Ukrainakrigen har igjen satt spørsmålet om utvidelse av EU med nye medlemsland høyt på dagsorden. Samtidig øker levekostnadene mer enn inntektene for svært mange i EU. Husholdningenes levestandard har gått nedover i omtrent halvparten av EU-landene, og unionsvalutaen euro skaper uro. I kjølvannet av pandemien utvikler EU helseunionen, men er dette helse for fellesskapet eller markedet?